SPOR III – Strategisk brug af sociale medier

v/ Lars Damgaard Nielsen, redaktør sociale medier på Danmarks Radio, Maria Holst Mouritzen, Marketing Manager på Experimentarium og Joakim Ditlev fra ContentMarketing DK.

De fleste museer har en online tilstedeværelse og er tilgængelige på de sociale medier, og der er utallige måder at gribe opgaven an på. I dette spor behandler vi den strategiske brug af de sociale medier. Gennem to inspirerende cases fra DR og Experimentarium gives et indblik i, hvilke spørgsmål, man kan stille sig omkring målgrupper – og hvilke til- og fravalg man kan træffe for at blive bedre til at målrette sin indsats på de sociale medier.I den anden halvdel af sporet sætter Joakim Ditlev fokus på, hvordan man skaber gode online fortællinger og giver konkrete redskaber til, hvordan man kan planlægge og skemalægge sin kommunikation.

Under spor III arbejder vi med sociale medier. Hvis dette har din interesse, kan bogen Content Marketing for turismeerhvervet være en god hjælp. Find bogen online her: http://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/turisme/handboger/content-marketing.pdf

Se slides fra de 3 oplægsholdere:

Lars Damgaard Nielsen: DRs rejse på sociale medier
Maria Holst Mouritzen: Experimentarium, MMEX
Joakim Ditlev: Content marketing Joakim Ditlev

Reklamer