Det åbne museum – 2. seminar

DET ÅBNE MUSEUM (seminar afholdt 18. januar 2016 i Fængslet i Horsens)

Samlingerne er museernes særkende. Her adskiller museet sig for alvor fra andre forsknings-, videns- og formidlingsinstitutioner. Det er museernes pligt at fremvise og tilgængeliggøre samlingerne, og det er i mange år sket via udstillinger, publikationer og en række forskelligartede formidlingsaktiviteter. Men hvad betyder det, at vi i dag lever i et samfund, hvor viden deles med lynets hast, og hvor museets brugere, der før i tiden primært modtog og ind imellem deltog i museets formidling, nu i højere grad involverer sig og forventer at få del i samlingerne og efterspørge indhold, de selv kan bruge og sætte deres præg på? Dette stiller museerne over for nye udfordringer: Hvad kan og vil vi dele? Hvor kan vi dele? Hvordan deler vi? Hvem ejer rettighederne til hvad? Og hvad sker der med det indhold, der er gjort tilgængeligt? Samtidig giver denne nye virkelighed nogle helt anderledes muligheder: museerne behøver ikke længere være alene om at løfte opgaven med at give samlingerne et liv i, for og med omverden.

Seminaret satte fokus på, hvordan museerne forholder sig til den nye virkelighed – både i forhold til fremtidig registrering, i forhold til den aktive og engagerede kulturforbruger og i forhold til museets online tilstedeværelse.

Se programmet: Det åbne museum_program
Se deltagerlisten: MMEx Digital strategi_deltagerliste

 

Reklamer