Johan Ahrenfeldt, Moesgaard Museum

Den vigtigste pointe, Johan Ahrenfeldt, leder for udstillingsteknik på Moesgaard Museum, fremlagde i sit oplæg om projektledelse og digital formidling, var, at museerne skal tænke de tekniske løsninger med fra begyndelsen af et projekt. På den måde sparer man både tid og penge.

Johan

En vigtig ting at have for øje i forbindelse med udstillingsteknik er, at den digitale kompleksitet har stor betydning for tid og budgetter. Samtidig kræver infrastrukturen (ledninger, kabler osv.) plads, der skal være tænkt med ind i designet. Det kan derfor være en god idé at få en udstillingstekniker med ind over byggeprojektet (hvis man bygger et helt nyt udstillingsrum), så kabler, føringsveje, stik og infrastrukturen er placeret de rigtige steder i rummet, pointerede Johan Ahrenfeldt. Med andre ord, skal man identificere de konkrete behov og fastlægge de overordnede principper fra start – så kan der både spares tid og penge.

Find Johan Ahrenfeldts oplæg her.

Reklamer